Catalog general

Concepte fundamentale în sintaxa limbii române. Grupul sintactic și sintagma

Considerăm lucrarea ca una valoroasă științific și didactic, o adevărată monografie a sintagmei în limba română (definiție, tipologie detaliată și fenomenalizări), dovedindu-și utilitatea nu numai pentru specialiști, prin bogata informație bibliografică, prin abordări personale și interesante, ci și pentru un public mai larg, preocupat de elemente de modernizare din disciplina numită gramatică (studenți, masteranzi, doctoranzi, profesori de română).

+ info
O limbă venită de departe

  Traducere din limba franceză , note şi postfaţă de Rodica Baconsky şi Alina Pelea

+ info
PORTRETE DE OFIŢERI DE ORIGINE ROMÂNĂ DIN ARMATA DE HONVEZI (1868–1918)

„Acest volum este rezultatul unui proiect de cercetare focalizat pe interacţiunea dintre ofiţerii armatei habsburgice şi societatea civilă, o abordare originată prioritar în istoria socială şi nu în cea militară. De altfel, dintre cei trei editori ai volumului, doar Csaba Horváth este un specialist în istorie militară.

+ info
CĂLIN SAU NOI DOI ŞI RESTUL LUMII

    „Am întâlnit-o pe Doina Vamoș, autoarea acestei cărți, la scurt timp după decesul soțului ei, Călin, deces care a survenit în urma unei grele lupte cu cancerul. Am început un proces de terapie, iar ceea ce veți găsi în această carte este drumul parcurs de ea (noi) în perioada de după această pierdere, cu inserții din Jurnalele celor doi, mai vechi sau mai noi. (...)

+ info