Catalog general

THE ROMAN IMPERIAL HOARD FROM DESA (DOLJ COUNTY, ROMANIA) TEZAURUL IMPERIAL ROMAN DE LA DESA (JUD. DOLJ, ROMÂNIA) VOL. XIII

CONTENTS

LIST OF ILLUSTRATIONS
ACKNOWLEDGMENTS
INTRODUCTION
THE FINDSPOT
THE HOARD STRUCTURE
THE DENOMINATION
THE MINTS
THE HOARD VALUE
THE REASON FOR THE HOARD BURIAL AND NON-RECOVERY
THE HOARD DESA 1988 – AN ALTERNATIVE EXPLANATION: A FUNERARY HOARD?
REFERENCES
TABLE
GRAPHS
MAPS
CATALOGUE
PLATES

CUPRINS

+ info
Săptămâni interioare - Jurnal de coronavirus

De obicei, un resume se scrie invers, pornești cu ultimele isprăvi și te îndrepți apoi treptat către prima, cea mai importantă de fapt, a nașterii (care la rigoare nici nu îți aparține; e cea mai mare fraudă acceptată tacit în materie de CV-uri). În ce mă privește, încep, firește, chiar cu cartea pe care o țineți acum în mână despre perioada pe care nimeni n-a văzut-o venind, a pandemiei de coronavirus. O carte în care am încercat să înțeleg din mers, ca noi toți de altfel, ce a determinat schimbările radicale petrecute într-un răstimp atât de scurt.

+ info
MAGIE ȘI FAMILIE ÎN EUROPA ÎN EPOCILE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ

„În pofida faptului că la nivel european și mondial studiile care tratează despre fenomenul magic, cu toate implicațiile sociale și culturale ale acestuia, sunt destul de numeroase, în România ele abia au depășit stagiul de pionierat. Magia în cadrul familiei a fost abordată la noi mai cu seamă de folcloriști și de câțiva etnologi, decât de către istorici. Lipsește apoi dimensiunea unei abordări multidisciplinare și comparative cu alte spații culturale europene.

+ info
Un umanist roman: Teodor Corbea

        Teodor Corbea – una din cele mai interesante personalităţi ale culturii noastre din a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi de la începutul celui următor – a lăsat în urma sa un amplu dicţionar latin-român, cea mai mare şi mai ştiinţifică lucrare lexicografică a culturii noastre vechi, o operă care denotă un excellent nivel cărturăresc, comparabil cu cel al contemporanilor săi Stolnicul Constantin Cantacuzino şi Dimitrie Cantemir; o Însămnare pentru solia mai marelui mieu frate pentru vorovirea ce au avut-o cu Turculeţ rohmistru şi cu alţi rohmiştr

+ info
INGINERI ROMÂNI. DICŢIONAR ENCICLOPEDIC VOL. III

CUPRINS

AUTORI

CUVÂNT ÎNAINTE LA VOLUMUL III

ABREVIERI

INGINERI ROMÂNI. DICȚIONAR A–Z

TABEL NOMINAL. PERSONALITĂȚI INCLUSE ÎN „INGINERI ROMÂNI” VOL. I, II ȘI III

BIBLIOGRAFIE

INDICE GENERAL

+ info