Catalog general

Pachet DALAI LAMA

    Pachetul conține cele patru volumule ale lui David Michie:

          - Pisica lui Dalai Lama și puterea lui miau;

          - Pisica lui Dalai Lama și cele patru lăbuțe ale succesului spiritual;

          - Pisica lui Dalai Lama și arta de a toarce;

          - Pisica lui Dalai Lama. Seninătatea și înțelepciunea lui Dalai Lama.

    

+ info
Printre sportivi - Acțiunile Securității în Problema Sport

Volumul Printre sportivi insistă pe anumite particularități, cvasiinexistente în diversele studii și articole postdecembriste, ale fenomenului sportiv românesc postbelic și se bazează pe un corpus documentar relevant. Conceperea volumului reprezintă un atu, existând un echilibru atât calitativ, cât și cantitativ. Astfel, sub aspectul calității,
se remarcă respectarea metodologiei istorice asupra problematizării și, din punct de vedere cantitativ, este de apreciat chibzuința autorului în evitarea unui dezechilibru între numărul de pagini alocat fiecărui capitol.

+ info
Case și căsuțe din Oradea Mare. Un pomelnic neisprăvit.

            Volumul completează seria „Arhitectură şi locuire în Oradea la începutul secolului al XX-lea” (începută în anul 2010) şi îşi propune să prezinte clădirile destinate locuirii, tipologia lor, concepţia despre modul de locuire şi organizare a locuinţei având ca punct de pornire proiectele inițiale depistate în arhive. Aceste proiecte pun în lumină concepţia epocii despre un mod de locuire, nivelul de confort, aşteptările şi pretenţiile comanditarului.

+ info
DESCOPERIREA BANATULUI TIMIȘOAREI. ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

„După 240 de ani de la publicarea în limba italiană, cartea lui Francesco Griselini dedicată Banatului Timișoarei este tradusă și publicată pentru întâila oară în limba română după ediția italiană originală. Prin completări ori prin recuperarea omisiunilor din edița germană sunt imbogățite informațiile și interpretările care au inspirat istoriografia despre regiunea Banat, precum și teoria despre latinitatea limbii române și romanitatea poporului român prefațând preocupările occidentale privind această tema.

+ info
Teologie fundamentală şi metafizică

    Autorul îşi propune în această carte, să ofere o perspectivă optimistă cu privire la conţinutul „testamentului original”, la tiparul Fiinţei Absolute şi cum din aceasta şi spre aceasta, fiinţa umană „tresare” existând. Autorul explică această „tresărire spirituală” a fiinţei umane din mediul perisabilului şi al muririi în mediul transcendent ţintit, având rostul întâlnirii cu Persoana Divină, cu realitatea existenţei lui Dumnezeu.

+ info