Catalog general

CORPUS DER RÖMISCHEN FUNDE IM EUROPÄISCHEN BARBARICUM

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT DES AUTORS

EINFÜHRUNG

ERLÄUTERUNGEN ZUR EDITION

Die Schwierigkeit der Bestimmung
Kriterien der Fundaufnahme
Metallgefa.e
Glasgefa.e
Keramikgefa.e
Teile von Tracht und Bekleidung
Perlen
Waffen / militarische Ausrustungen
Werkzeug und Gerat
Munzen
Irrtumliche Erwahnungen, Falschungen
Nicht berucksichtigte Funde
Romische Provenienz fraglich
Die Chronologie

ZUM KATALOG
Aufbau und Gliederung
Gliederung nach Sachgruppen

+ info
Poveştile din bibliotecă. Despre vieţile scriitorilor şi cărţile lor

Într-o lume din ce în ce mai urâtă, mai poți găsi Frumusețea și Binele, adăpostindu-se între coperțile cărților. În liniștea bibliotecii tale te vei simți cu adevărat, printre prietenii care în mod sigur nu te vor abandona niciodată. Vei găsi acolo, mângâierea după care sufletul tău tânjește, bucuria adevărată a comunicării cu oameni care au trăit cândva, dar pe care îi simți aievea, împărtășindu-le la rândul tău, fiecare emoție, fiecare gând.

+ info
CARDINALUL ALEXANDRU TODEA ÎN DOSARELE SECURITĂŢII. NOTE INFORMATIVE

„Această lucrare este de o deosebită importanță pentru istoria Bisericii noastre, o contribuție însemnată la edificarea unei imagini cât mai clare și cuprinzătoare despre istoria recentă. Cunoașterea adevărului, cu luminile și umbrele evenimentelor omenești, eliberează și conduce spre Adevăr! Acest Adevăr, pe care îl găsim numai la Dumnezeu, conduce întreaga istorie spre plinirea ei, iar noi, oamenii, suntem datori a-L sluji“. († Virgil Bercea,în „Cuvânt înainte“)

CUPRINS

Cuvânt înainte

+ info
THE ROMAN IMPERIAL HOARD FROM DESA (DOLJ COUNTY, ROMANIA) TEZAURUL IMPERIAL ROMAN DE LA DESA (JUD. DOLJ, ROMÂNIA) VOL. XIII

CONTENTS

LIST OF ILLUSTRATIONS
ACKNOWLEDGMENTS
INTRODUCTION
THE FINDSPOT
THE HOARD STRUCTURE
THE DENOMINATION
THE MINTS
THE HOARD VALUE
THE REASON FOR THE HOARD BURIAL AND NON-RECOVERY
THE HOARD DESA 1988 – AN ALTERNATIVE EXPLANATION: A FUNERARY HOARD?
REFERENCES
TABLE
GRAPHS
MAPS
CATALOGUE
PLATES

CUPRINS

+ info
ROMÂNII DIN COMITATELE BISTRIŢA-NĂSĂUD, CIUC, MUREȘ- TURDA, ODORHEI, TÂRNAVA MARE, TÂRNAVA MICĂ, TREI SCAUNE ȘI TURDA-ARIEȘ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE

1. COMITATUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
1.1. Plasa Beșineu (Viișoara)
1.2. Plasa Iad (Livezile)
1.3. Plasa Năsăud
1.4. Plasa Rodna
1.5. Orașul Bistriţa

2. COMITATUL CIUC
2.1. Plasa Casinu
2.2. Plasa Ciucul de Sus
2.3. Plasa Frumoasa
2.4. Plasa Gheorgheni
2.5. Plasa Tulgheș
2.6. Orașele Gheorgheni și Miercurea Ciuc

+ info
JUDEŢUL CLUJ : ORAŞUL CLUJ / CLUJ COUNTY: THE CITY OF CLUJ STUDIU INTRODUCTIV ȘI REZUMAT LAURA STANCIU

„Unul dintre cei mai importanți istorici români ai secolului XX și unul dintre cei mai valoroși istorici ardeleni din toate timpurile a fost un istoric asumat. David Prodan (1902–1992) a abordat subiecte în conformitate cu orientarea sa ideologică, a cercetat în toată complexitatea ei istoria muncii în Transilvania, s‑a preocupat să înțeleagă viața și condiția țăranului ardelean, a făcut o convingătoare radiografie asupra implicării elitei în emanciparea românilor ardeleni. A simpatizat cu efortul țăranilor și a înțeles demersul elitei.

+ info
ACTIVITATEA MONETĂRIEI DE LA ALBA IULIA STUDIU NUMISMATIC, ISTORIC ȘI ARHEOLOGIC

„Lucrarea Activitatea monetăriei de la Alba Iulia. Studiu numismatic, istoric și arheologic are la bază teza de doctorat cu același titlu susţinută de Florin Ciulavu în anul 2018 la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române și reprezintă un aport semnificativ la cunoașterea emisiunilor monetare transilvănene, fiind studiată activitatea atelierului monetar albaiulian din decursul a aproximativ două secole și jumătate (1610–1871, cu unele întreruperi).

+ info
PAVEL CHIHAIA AVENTURILE VOCAȚIEI

     „Din motive de o mare diversitate, istoria istoriografiei din România ezită încă să abordeze, prin intermediul unor monografii, seria de istorici merituoși ai perioadei noastre postbelice. Această întârziere, oricum am privi-o, nu aduce servicii cunoașterii științifice românești și nici nu operează necesara triere a valorilor, alegând ce este bun de ce este rău și jalonând judicios un traseu al cunoașterii trecutului nostru a cărui ignorare aduce nu foloase, ci ponoase.

+ info
Pânea pruncilor sau Învățătura credinții creștinești, strînsă în mică șumă

„Mai bine de trei veacuri s-au așternut peste Pânea pruncilor, ultima carte ieșită din tiparnița vechii mitropolii românești a Bălgradului. Scurgerea timpului n-a cruțat-o deloc, evidențiindu-i, inevitabil, fragilitatea materială. Din tirajul de odinioară, doar trei exemplare par să fi supraviețuit pînă azi, unul singur complet. Cîte s-au uzat și au dispărut pentru totdeauna prin folosire îndelungată și cîte din cu totul alte pricini, e imposibil de estimat acum.

+ info