Catalog general

Post/neoistoria filmului românesc (și nu numai) în mono-dialoguri critice (via Facebook & Extra-Fb.). Vol. 3

Printre atâtea profeții ce văd cultura redusă la mesaje-text pe telefonul mobil și la proiecții holografice inconsistente, orizontul își completează totuși azi geografiile cu mari construcții global-metropolitane. Astfel, epopeea compozit-barocă, asumat subiectivă și apăsat erudită a lui Valerian Sava se alătură mănoaselor șantiere vaste care, profitând de un climat relaxat de creație, mărturisesc vigoarea creativă a celor aleși.

+ info
Inteligența Materiei (ediție aniversară)

Ediție aniversară – 40 de ani de la apariție - cu un text însoțitor de Neale Donald Walsch

Conține Opinii despre Inteligența Materiei.

Ediția a IV-a, revizuită și adăugită. Postfață de Mircea Bărbuceanu

Lucrare distinsă cu Premiul pentru filosofie „Vasile Conta” al Academiei Române (1992)

 

+ info
Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea

Ediție îngrijită de Dorli Blaga.

Cuvânt-înainte de Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române.

Prefață și Notă biobibliografică de Eugeniu Nistor.

Pe copertă: Romulus Ladea, „Grupul statuar Școala Ardeleană” (Cluj-Napoca) și „Statuia lui Lucian Blaga” (Lancrăm).
Volum apărut sub egida Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

 

+ info
Scrieri despre Cuza Vodă

Ediție îngrijită, studiu introductiv și notă asupra ediției de Ioan Bolovan.

Proiect editorial apărut la 150 de ani de la trecerea la cele veșnice a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza (n. 20 martie 1820, Bârlad – d. 15 mai 1873, Heidelberg, Germania) sub egida Academiei Române, Centrului de Studii Transilvane, Institutului de Istorie „George Barițiu”, Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Fundației „Transilvania Leaders” și Fundației „Lapedatu”.

+ info
Mitropolitul Andrei Șaguna. O biografie culturală

Comenzile se vor onora începând cu data de 28 iunie 2023.

Pe copertă: Mișu Popp, Andrei Șaguna, portret, Muzeul „Prima Școală Românească” din Șcheii Brașovului

 

+ info
Hunedoreştii. O familie europeană

Pe copertă: Blazonul familiei Hunedoreștilor, Castelul Corvinilor din Hunedoara

Concept grafic: Ciprian Butnaru

 

+ info
Instituţii medievale româneşti. Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) din Transilvania între secolele al XIV-lea și al XVI-lea

Românii sunt popor sud‑est european ca toate popoarele din zonă, pe de o parte, cu anumite caracteristici proprii, pe de alta. Nu sunt născuți să fie nici înapoiați și nici avansați, nici imitatori înnăscuți și nici originali din cale‑afară.

+ info
NUME ȘI IMAGINI: SEMIOTICA VERBALULUI PICTURAL

   Cartea elaborată de Anamaria-Paula Mădăras abordează o temă inedită în spațiul științific și cultural românesc. Având la bază un demers interdisciplinar legat de relația dintre onomastică și artă, mai exact pictura, lucrarea încearcă „să realizeze o interpretare a tablourilor prin prisma teoriilor numelui propriu, să efectueze o tipologie a titlurilor, să examineze pseudonimele artiștilor, să analizeze semnătura ca nume, etimologia numelor curentelor artistice, precum și inserția titlului și a textelor în interiorul tabloului”.

+ info
MĂNĂSTIRI DOMINICANE DIN TRANSILVANIA

   De la publicarea primei ediții a prezentei lucrări au trecut două decenii. La vremea respectivă, volumul se număra printre studiile de pionierat privind prezența fraților predicatori în Transilvania medievală și edificiile pe care le‑au construit și deținut vreme de trei secole. În anii care au urmat, literatura științifică s‑a îmbogățit cu o serie de lucrări în care au fost abordate aspecte legate de situația materială a conventurilor, de implicațiile sociale, culturale și de ordin religios ale prezenței fraților predicatori în voievodatul Transilvaniei.

+ info
ÎMPĂRATUL TRAIAN. O EPOCĂ A ISTORIEI UNIVERSALE

   Tendința glorificării domniei lui Traian asupra Imperiului Roman a fost adesea predominantă și a dat o nouă strălucire imaginii tradiționale a lui Optimus Princeps drept cel mai bun și mai grozav dintre împărații romani. O culme a acestei noi supra‑dimensionări și glorificări a fost atinsă în expoziția „Traiano. Construire l’Impero – Creare l’Europa” de la Roma (Museo dei Fori Imperiali 2017–2018). Traian este aici arătat ca un întemeietor al Imperiului și creator al Europei. Catalogul care însoțea această expoziție (Traiano. Construire l’Impero.

+ info